Pelajaran Dari Kisah Tiram
Seekor tiram mutiara  akan  menjadi  tiram  yang  tak  memiliki  nilai apa  pun  bila  tak   ada  mutiara  di dalam  cangkangnya.  Tahukah bagaimana   caranya  seekor  tiram  dapat   menghasilkan  sebutir mutiara yang indah? Di dalam  cangkangnya  yang keras  dipaksa-kan  masuk  sebuah  benda  asing untuk   mengganggunya. Bagi tiram benda asing itu menyebabkan  iritasi dan  rasa sakit. Begitu pula  musibah  yang  menimpa  manusia, semakin berat  musibah yang menimpanya kelak akan menghasilkan mutiara yang semakin besar dan indah pula. Kesabaran itu pahit untuk dikecap tapi kelak akan membuahkan keindahan yang tak ternilai.

Sabar  ialah  mengawal  diri  daripada  kegelisahan  dan  menerima segala  dugaan,rintangan  dan  segala suruhan Allah dengan hati yang  tenang  iaitu tidak  merasa  jemu  dan  berputus  asa  dalam menghadapi kesulitan hidup. Setiap mukmin  yang  beriman  pada Allah imannya belum dapat diperakui sebelum  diuji keimanannya
itu dan  berjaya  pula  menghadapi  dugaan tersebut  di mana tiada balasan  yang  lebih  besar  di dunia dan  akhirat daripada balasanbagi   seseorang  yang  bersifat  sabar   dalam  menghadapi  bala semasa di dunia. Setiap ujian yang diturunkan oleh Allah mempunyaihikmahnya  yang  tersendiri.  Oleh  itu  untuk menjadi hamba Allah yang  dikasihi,  hendaklah  kita  bersedia  menghadapi setiap ujian yang menimpa dengan penuh kesabaran, sebaliknya bagi seseorang
yang tidak redha menerima ujian Allah, maka ia akan menjadi hamba yang dibenci serta jauh dari rahmat Allah.

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:”Allah berfirman dalam hadis qudsi yang bermaksud,”Tiada balasan bagi seseorang hamba-Ku yang telah Aku ambil kembali kekasihnya, kemudian orang itu mengharapkan pahala daripada-Ku melainkan orang
itu akan mendapat balasan syurga.”
(Riwayat Bukhari)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...