Kendalikan Perasaan Anda


Emosi dan perasaan seseorang akan bergolak disebabkan dua perkara; kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadith Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Sesungguhnya aku (Nabi) melarang dua suara yang dungu dan buruk, iaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat (bersuka ria) dan suara ketika tertimpa musibah (meratap).”
Dan Allah Ta’ala berfirman:
"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu…” (Al-Hadid: 23)
Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam besabda:

“Sesungguhnya kesabaran (yang sempurna pahala) adalah kesabaran ketika mendapat benturan (musibah) pertama.
Oleh kerana itu, siapa yang mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga yang menggembirakan, maka dia berhak mendapat penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil serta memperoleh kebahagiaan yang tenang dan kenikmatan kerana berjaya mengalahkan nafsu. Allah menyebutkan bahawa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah,ketika ditimpa kesusahan manusia mudah berkeluh kesah,dan ketika mendapatkan kebaikan manusia menjadi kikir kecuali orang-orang yang menunaikan solat. Maka mereka itulah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan yang keras dengan dan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan sentiasa bersyukur tatkala mendapat kesenangan dan bersabar tatkala ditimpa kesusahan.
Sesungguhnya emosi yang tidak terkendali hanya akan meletihkan, menyakitkan dan meresahkan diri sendiri. Sebab, ketika seorang sedang marah misalnya, maka kemarahannya akan meluap dan sukar dikendalikan. Dan itu akan membuat seluruh tubuhnya gementar, mudah memaki sesiapa sahaja, seluruh isi hatinya tertumpah ruah, dan ia akan cenderung bertindak mengikut nafsunya. Sekiranya dia mengalami kegembiraan, dia akan menikmatinya secara berlebihan, mudah lupa diri dan tidak ingat lagi siapa dirinya.
Begitulah manusia; ketika sedang bermusuh dengan seseorang, dia cenderung mengherdik dan mencelanya, dan melupakan seluruh kebaikan orang yang tidak dia sukai begitu sahaja. Demikian pula ketika dia menyukai orang lain, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan orang itu akan terus dia puja dan sanjung setinggi-tingginya seolah-olah tidak ada cacat-celanya. Dalam sebuah atsar disebutkan:
“Cintailah sesuatu yang kamu cintai sekadar saja, kerana biasa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci; dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya sahaja, kerana biasa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai.”
Dalam sebuah hadith, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Aku memohon kepadaMu (Ya Allah) agar aku selalu boleh bersikap sederhana, baik ketika marah mahupun senang.”
Barangsiapa mampu mengawal emosinya, mengendalikan akal dan menimbang segalanya dengan benar, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk dan memutuskan sesuatu dengan benar.
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan tekah Kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan…” (Al-Hadid)

Sesungguhnya Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak dan menuntun ke jalan yang lurus, sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang lurus, syariat yang diredhai dan agama yang suci.
“Dan demikianlah (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan…” (Al-Baqarah: 143)
Oleh kerana itu, keadilan merupakan tuntutan yang diutamakan sebagaimana ia diperlukan dalam penerapan hukum. Sesungguhnya agama ini dibina atas dasar kebenaran dan keadilan. Yakni; benar dalam memberikan berita-berita Ilahi dan adil dalam menetapkan sesuatu hukum, perkataan, perbuatan dan akhlak.
“Telah sempurnalah kalimah Rabbmu (Al-Qur’an) sebagai kalimah yang benar dan adil…” (Al-An’am: 15)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...