Mengambil Tahu Banyak Perkara


Manusia tak akan tahu semua perkara,
Justeru tahu banyak perkara lebih baik,
Dari tidak suka mengambil tahu,
Walaupun satu perkara

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...