Amal Yang BaikNabi s.a.w bersabda:
"Tidak ada satu hari yang terbit mataharinya melainkan ada di kiri kanan matahari itu:
dua Malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain
dari manusia dan jin, katanya: "Wahai sekalian manusia! Marilah kamu semua berusaha
mengerjakan   amal  bakti  kepada  Tuhan kamu,  kerana  sesungguhnya  pendapatan-
pendapatan  yang  sedikit serta mencukupi  keperluan hidup  di dunia adalah lebih baik
daripada  pendapatan-pendapatan  yang  banyak serta  melalaikan  bekalan  akhirat;
dan tidak masuk  matahari  melainkan  ada  di kiri  kanannya  dua  Malaikat  yang men-
yerukannya seruan yang  didengarinya oleh semua makhluk Allah selain dari manusia
dan jin, katanya: "Ya Tuhan kami! Berikanlah ganti yang berganda-ganda kepada orang
yang  mencurahkan  nikmat-nikmat  yang  dikurniakan  kepadanya  pada  jalan  yang
diredhai  Allah, dan  timpakanlah  kerugian  yang  besar ke atas  orang yang menahan
nikmat-nikmat Allah itu daripada mengeluarkannya pada jalan yang dituntut oleh Allah."

(Abu ad-Dardaa' r.a)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...