Perbuatan Baik Adalah Seperti Virus.Ianya Merebak Tanpa Kita SedariPerbuatan dan tingkah laku seseorang membolehkan individu-individu  lain  mempunyai  persepsi  imej  mengenai diri anda.Apabila  kita  menunjukkan  perilaku  positif, individu-individu lain mempunyai persepsi imej positif berkaitan dengan diri kita.Ini menyebabkan individu-individu lain bercakap dan melayani kita dengan cara-cara positif, begitu juga sebaliknya.

Walaupun  individu-individu  lain  menilai perbuatan kita tetapi kita sendiri juga mentafsir dan menilai tingkahlaku kita sendiri.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...