Jangan Bersedih, Anggaplah Celaan Orang Sebagai Angin Lalu


Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam surah Ali-‘Imran, ayat 111:
“Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja…”
“…dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan.” (An-Nahl: 127)
“…dan janganlah kamu hiraukan gangguan-gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah…” (Al-Ahzab: 48)
“…maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan…” (Al-Ahzab: 69)
Seorang penyair mengatakan:
Tidak akan meluap ombak laut
Sampai membahayakan
Hanya kerana lemparan kerikil seorang budak kecil.
Di dalam sebuah hadith Hasan ada menyebutkan bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:
“Janganlah kalian menyampaikan kepadaku tentang aib sahabat, keran sungguh aku suka untuk keluar menemui kalian dalam keadaan hati yang bersih.”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...